Η Γαίας Έργον προσφέρει μεγάλη ποικιλία υλικών κάλυψης, όλων των ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τα κορυφαία εργοστάσια και ανάλογα με τις ανάγκες του θερμοκηπίου ή της κτηνοτροφικής σας εγκατάστασης.

  • Φιλμ πολυαιθυλενίου για όλες τις χρήσεις
  • Πολυκαρμπονικά φύλλα κυματοειδή ή τραπεζοειδή
  • Πολυεστερικά φύλλα κυματοειδή ή τραπεζοειδή
  • Πολυκαρμπονικά κυψελωτά φύλλα
  • Δίχτυα εντομοπροστασίας
  • Υφάσματα εδαφοκάλυψης
  • Δίχτυα σκιάσεως
  • Δίχτυα αντιανεμικά
  • Αντιπαγετικά υφάσματα φυτών
  • Αντιχαλαζικά δίχτυα