Το διχτυοκήπιο αποτελεί μία σχετικά νέα και βιώσιμη γεωργική εφαρμογή. Σκοπός του διχτυοκηπίου είναι να μειώσει τις ζημιές που προκαλούνται από έντομα (μετάδοση ασθενειών), από τον άνεμο και το χαλάζι.

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για περιοχές με θερμό κλίμα και περιορισμένες βροχοπτώσεις.

Στη Γαίας Έργον η καινοτομία και οι σύγχρονες μέθοδοι αποτελούν χαρακτηριστικό των κατασκευών μας. Έτσι, αφού μελετήσουμε τις ανάγκες τις καλλιέργειάς σας θα προχωρήσουμε στην κατάλληλη κατασκευή δικχτυοκηπίου με τα παρακάτω ιδιαίτερα πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή ποσοστό εξαερισμού
  • Χαμηλό κόστος σε σύγκριση με άλλες δομές
  • Ταχύτατη απόσβεση της επένδυσης
  • Μέγιστη αντίσταση του αέρα
  • Μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων
  • Πλήρης προσαρμογή της δομής στο έδαφος
  • Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα

Σχέδια – Τομές