Η Γαίας Έργον προσφέρει ειδικές μεταλλικές κατασκευές κατάλληλες για τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια της φαρμακευτικής και της κλωστικής κάνναβης αλλά και για τη φύλαξη και στέγαση των απαραίτητων μηχανημάτων. Οι απαιτήσεις σχετικά με την φαρμακευτική κάνναβη περιγράφονται στο Νόμο που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2018 και για την κλωστική ή βιομηχανική κάνναβη στην ΚΥΑ 1750/39224/31-3-2016. 

Διαβάστε το πρόσφατα δημοσιευμένο ΦΕΚ για το Νόμο 4523 και τη σχετική ΚΥΑ περί Φαρμακευτικής Κάνναβης  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και την επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης. 

Επικοινωνήστε με τη Γαίας Έργον, ώστε να ορίσουμε μία ενημερωτική συνάντηση για την κατάλληλη κατασκευή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.