Με την ανακυκλοφορία του αέρα μέσα στο θερμοκήπιο πετυχαίνουμε μείωση της σχετικής υγρασίας του χώρου. Αποφεύγουμε την στρωματοποίηση της θερμοκρασίας και την συγκέντρωση υδρατμών στα φύλλα με αποτέλεσμα την προστασία των φυτών από ασθένειες.

Η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα του συστήματος που προτείνει η Γαίας Έργον βασίζεται στην χρησιμοποίηση μικρών αξονικών ανεμιστήρων, που υποβοηθούν την πλήρη εκμετάλλευση του διοξειδίου του άνθρακα από τα φυτά. Επίσης, επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη κατανομή του φυτοφαρμάκου κατά την διάρκεια του νεφελοψεκασμού.