Οι πτηνοτροφικές μονάδες της Γαίας Έργον προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Υλοποιούμε μονάδες υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλες για κρεατοπαραγωγή, εκκολαπτήρια και αυγοπαραγωγή. Κατασκευές εγκεκριμένου τύπου οι οποίες προτείνονται ως θάλαμοι ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής.

Στην Γαίας Έργον προσφέρουμε ποικίλες λύσεις για τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Ανάλογα με τη δομή, την κάλυψη και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο του κλίματος και σεβόμενοι τις βιολογικές ανάγκες του ζώου, προτείνουμε κατασκευές οι οποίες εξασφαλίζουν την ευημερία και την υψηλή παραγωγή.

Συχνά οι πτηνοτροφικές μονάδες χρησιμοποιούν τις δομές του θερμοκηπίου για τις εγκαταστάσεις τους.  Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5888 της 03/02/2004 για την κατασκευή και εγκατάσταση πτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου ή κινητών πτηνοτροφικών στεγάστρων, των οποίων οι τύποι έχουν την έγκριση του Κέντρου Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας δεν απαιτείται έκδοση Οικοδομικής Αδείας.

Τα προκατασκευασμένα υπόστεγα μας κατασκευάζονται με μεγάλη προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια  και είναι πολύ εύκολο και γρήγορο να συναρμολογηθούν.