Στην Ελλάδα οι καλλιεργητές καλούνται πολύ συχνά να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασίων και της χαμηλής υγρασίας. Η Γαίας Έργον προτείνει την εγκατάσταση συστήματος ύγρανσης και δροσισμού τεχνητής ομίχλης.

Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στον ψεκασμό του νερού σε μορφή υπερμικρών σταγονιδίων (μορφή ομίχλης) όπου λόγω του ελαχίστου μεγέθους τους δεν διαβρέχουν τα φύλλα των φυτών. Τα σταγονίδια αιωρούνται μέσα στο θερμοκήπιο με αποτέλεσμα να εξατμίζονται απορροφώντας ενέργεια. Το σύστημα τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης είναι εφοδιασμένο με άριστης ποιότητας φίλτρα, ειδικά ακροφύσια και ελέγχεται από τον κεντρικό υπολογιστή ελέγχου κλίματος.

Για μια οικονομική λύση για  δροσισμό, η Γαίας Έργον προσφέρει το σύστημα υδρονέφωσης χαμηλής πίεσης (4-6 bar) με την χρήση ακροφυσίων και αντλητικού συγκροτήματος για ψεκασμό σε προγραμματισμένες επαναλαμβανόμενες στάσεις.