Τα συστήματα ελέγχου κλίματος θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καταγράφουν, αποθηκεύουν, ελέγχουν και επεξεργάζονται τις μετρήσεις από τον εξωτερικό μετεωρολογικό σταθμό σε συνδυασμό με τους αισθητήρες στον εσωτερικό χώρο. Στη συνέχεια ρυθμίζουν αυτόματα τις κλιματολογικές συνθήκες στα ιδανικά επίπεδα εντός της εγκατάστασης.

Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε μείωση του κόστους παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας, προστασία της παραγωγής και σημαντική εξοικονόμηση της ενέργειας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του επενδυτή, το είδος της καλλιέργειας, τον τύπο της κατασκευής αλλά και το διαθέσιμο αρχικό κεφάλαιο η Γαίας Έργον προτείνει το κατάλληλο σύστημα ελέγχου προς κάθε καλλιεργητή ή κτηνοτρόφο.

Συγκεκριμένα, τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης κλίματος ελέγχουν και ρυθμίζουν την λειτουργία εξαερισμού μέσω των παραθύρων, την ψύξη και θέρμανση, το σύστημα θερμοκουρτίνας και σκίασης , την άρδευση, το σύστημα τεχνητής ομίχλης, την ανακυκλοφορία του αέρα και το σύστημα εμπλουτισμού διοξειδίου του άνθρακα.