Στη Γαίας Έργον έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο συνεργατών, το οποίο περιλαμβάνει επιστήμονες και τεχνικούς με άριστη κατάρτιση και εμπειρία στην υποστήριξη γεωργικών και καλλιεργητικών υπηρεσιών. Έτσι, μπορούμε να προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  • Επιμόρφωση και πρακτική κατάρτιση σε εξελιγμένες και καινοτόμες μεθόδους καλλιέργειας
  • Προσανατολισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας
  • Κώδικες ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών πρακτικών.
  • Προώθηση  τεχνολογιών για εξοικονόμηση πόρων και  ενέργειας αλλά και  βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας..
  • Εφαρμογή των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ορθολογικής εκμετάλλευση της παραγωγής, με σεβασμό στη γεωργική βιοποικιλότητα και το ευρύτερο περιβάλλον.