Η Γαίας Έργον ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία, το καλοκαίρι του 2017, ένα σημαντικό έργο στο Νομό Αχαΐας. Μία σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων, συνολικής επιφάνειας 12,500 τμ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών στο χώρο της προβατοτροφίας σε πανελλήνια κλίμακα.

Η υπερσύγχρονη κατασκευή καλύπτει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η δυναμικότητα των 5000 ζώων. Πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο θερμοκηπιακού τύπου έργο περιλαμβάνει:

  • Θαλάμους αρμεγόμενων
  • Θαλάμους αρνάδων
  • Θαλάμους κριαριών
  • Αναθρεπτήριο
  • Αλμεκτήριο
  • Αποθήκη ζωοτροφών

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Γαίας Έργον στη μελέτη και την κατασκευή κτηνοτροφικών μονάδων δεν περιορίζεται μόνο στο κτιριακό σκέλος. Μελετάμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε τις βέλτιστες λύσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Διαβάστε περισσότερα για τις τεχνικές λύσεις μας και τις υπηρεσίες μας.