Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, κάθε νέα οικονομική δραστηριότητα απαιτεί μία επαγγελματική και σαφή καθοδήγηση και συμβουλή.

Στη Γαιας Έργον, χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο και τους έμπειρους συνεργάτες μας, σας παρέχουμε συμβουλευτική με γνώμωνα την ποιότητα και την καινοτομία. Μελετούμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς, για τη νέα ή την υφιστάμενη επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Η ομάδα συμβούλων της Γαίας Έργον βρίσκεται δίπλα σας σε όλα τα στάδια του έργου, από την ιδέα έως την υλοποίηση και την καταναλωτική προώθηση του προϊόντος.

  • Μελέτη & υλοποίηση ολοκληρωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan).
  • Εκτενής ανάλυση της Αγοράς, του Ανταγωνισμού και της συμπεριφορά του Καταναλωτή.
  • Σχεδιασμός & εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της πρωτογενούς παραγωγής και της Υγιεινής & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
  • Στρατηγικός σχεδιασμός αγροτικών προϊόντων. Τυποποίηση και προώθηση στην αγορά.
  • Αξιολόγηση εξαγωγικής δυνατότητας της επιχείρησης. Ανάπτυξη και υποστήριξη διεθνών πωλήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ορίσουμε μία συνάντηση γνωριμίας και να αναζητήσουμε τις βέλτιστες λύσεις για την υλοποίηση της ιδέας σας ή την βελτίωση της υφιστάμενης δομής.