Η χρήση της θερμοκουρτίνας έχει βρει ευρεία εφαρμογή στο χώρο των θερμοκηπίων τα τελευταία χρόνια. Η θερμοκουρτίνα παρέχει πρόσθετη θερμική αντίσταση και  μειώνει το συνολικό ποσοστό μεταφοράς θερμότητας στο περιβάλλον.

Η χρήση του συστήματος θερμοκουρτινών σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπει στον  παραγωγό την διατήρηση σταθερών κλιματολογικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας και την αυξανόμενη παραγωγικότητα. Η Γαίας Έργον προσφέρει υψηλής ποιότητας συστήματα θερμοκουρτινών, για χρήση εξωτερική αλλά και εσωτερική.