Τα πολύριχτα ή πολλαπλά  τοξωτά θερμοκήπια αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τύπο θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους αποτελεί η καμπυλωτή κλίση της οροφής.

Η Γαίας Έργον, με μεγάλη τεχνογνωσία στην πιο προηγμένη τεχνολογία κατασκευής αυτού του τύπου θερμοκηπίων, μελετάει, σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά κάθε τύπο πολύριχτων τοξοτών θερμοκηπίων.

Ικανοποιούμε από την πιο απλή περίπτωση μέχρι την πλήρως αυτοματοποιημένη, με τις πιο εξελιγμένες μονάδες εξοπλισμού και διαχείρισης κλίματος.

Τα πολύριχτα τοξωτά θερμοκήπια διακρίνονται και προτιμώνται για τους παρακάτω λόγους:

  • Ιδανικά για καλλιέργειες κηπευτικών
  • Σύντομος χρόνος κατασκευής και παράδοσης
  • Βέλτιστη αντοχή στη διάβρωση
  • Πολλαπλές επιλογές αερισμού της οροφής
  • Βέλτιστος φυσικός περιμετρικός αερισμός
  • Ικανοποιητική διάχυση του φωτός
  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
  • Ιδανική σχέση ποιότητας και κόστους

Πίνακες

ΤύποςΠλάτος ( μ.)Ύψος Υδροροής ( μ.)Μήκος βασικής κατασκευής (μ.)Διατομή κύριου φορέα
Τ1414.02.6-3.52-2.52”
Τ1515.02.6-3.52-2.52”
Τ1616.02.6-3.52-2.52”
Τ1818.02.6-3.52-2.52”

Σχέδια – Τομές