Στην Γαίας Έργον προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στην επένδυσή σας με το καινοτόμο γυάλινο θερμοκήπιο τύπου “VENLO” .

Πρόκειται για προϊόν υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας και προσαρμοστικότητας καθώς πληροί τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού παραγωγού για όλες τις καλλιέργειες.

Μελετάμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας μοντέρνα, όμορφα, ασφαλή και λειτουργικά γυάλινα θερμοκήπια.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των γυάλινων θερμοκηπίων:

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης
  • Υψηλή, εξειδικευμένη τεχνολογία κατασκευής
  • Μέγιστη αντοχή σε φορτία χιονιού και ανέμου
  • Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου από εν θερμώ γαλβανισμένο χάλυβα
  • Εφαρμογή συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας
  • Ιδανικό για εφαρμογές υδροπονικής καλλιέργειας
  • Σύγχρονη, ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή
  • Μέγιστη χωρητικότητα για αναπτυσσόμενες καλλιέργειες.
  • Σύστημα συλλογής συμπυκνωμάτων