Για να λύσουμε το πρόβλημα των υψηλών θερμοκρασιών και της χαμηλής υγρασίας προτείνουμε την εγκατάσταση συστήματος δροσισμού με υγρό τοίχωμα (panels) και εξαεριστήρες.

Με το σύστημα αυτό (pad & fan) μπορούν να επιτευχθούν ιδανικές συνθήκες εντός του θερμοκηπίου ή της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σύστημα αυτοματοποιείται πλήρως και επιτυγχάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, που ορίζει ο παραγωγός, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα την υγρασία του χώρου.

Τα ειδικά πάνελς είναι κυψελοειδούς κατασκευής από πεπιεσμένο χαρτί εμποτισμένο με ρητίνη. Στην απέναντι πλευρά εγκαθίστανται ανεμιστήρες που δημιουργούν μια ζώνη αρνητικής πίεσης μέσα στην εγκατάσταση. Οι ανεμιστήρες αναγκάζουν τον αέρα να περάσει μέσα από τις επιφάνειες υγρής παρειάς, να ψύχεται και να εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο με αυξημένα ποσοστά υγρασίας.

Το σύστημα δροσισμού υγρής παρειάς που προσφέρει η Γαίας Έργον είναι απολύτως συμβατό και προτεινόμενο για ζωική παραγωγή αλλά και για υδροπονικές καλλιέργειες.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του και τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

  • Αφύγρανση του χώρου του θερμοκηπίου με την χρήση αποκλειστικά των εξαεριστήρων
  • Ύγρανση, δροσισμός και ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στο θερμοκήπιο
  • Προστασία της καλλιέργειας  από ασθένειες
  • Δυνατότητα επέκτασης της καλλιεργητικής περιόδου σε όλη τη διάρκεια του έτους
  • Εξισορρόπηση των κλιματολογικών  συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας