Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένους πάγκους, οι οποίοι αποτελούν ένα σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο καλλιέργειας. Η μέθοδος αυτή αυξάνει την αποδοτικότητα του εργατικού προσωπικού, καθώς διευκολύνει όλες τις καλλιεργητικές διεργασίες, προσφέρει εξοικονόμηση νερού και αποτελεσματική καταπολέμηση των ασθενειών.

Με την κατάλληλη διαμόρφωση και με την προσθήκη συστημάτων θέρμανσης υποστρώματος και υδρονέφωσης, κατασκευάζονται πάγκοι ριζοβολίας για οποιονδήποτε τύπο μοσχευμάτων ή σπόρων χρειάζεται να ριζοβολήσει.

Οι πάγκοι εξοπλίζονται με ηλεκτρολογικό πίνακα, ο οποίος ελέγχει τη σχετική υγρασία του αέρα γύρω από τα μοσχεύματα και τη θερμοκρασία μέσα και πάνω από το υπόστρωμα ριζοβολίας.

Η Γαίας Έργον προσφέρει σταθερούς ή κυλιόμενους πάγκους ριζοβολίας, ανάλογα με τις  εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε καλλιεργητή. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μελετήσουμε και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση για τη καλλιέργειά σας.