Καινοτόμες Τεχνολογίες Καλλιέργειας

Τι είναι η υδροπονία;

Υδροπονία ονομάζεται η μέθοδος καλλιέργειας φυτών χωρίς τη χρήση του εδάφους, ως μέσου ανάπτυξης του ριζικού συστήματος. Οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται είτε μέσα σε άλλα υλικά (υπόστρωμα), είτε σε νερό στο οποίο έχουν διαλυθεί όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (θρεπτικό διάλυμα).

Πρόκειται για μία μέθοδο καλλιέργειας η οποία προτιμάται διεθνώς όλο και περισσότερο. Θεωρείται οικολογική μέθοδος καθώς προσφέρει τη δυνατότητα να ανακυκλώσουμε το νερό που χρησιμοποιούμε και να ελαχιστοποιήσουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Γιατί να επιλέξετε την υδροπονία; 

Η σύγχρονη μέθοδος της υδροπονίας, επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση του ελέγχου των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

Ταυτόχρονα με την υδροπονία αποφεύγουμε τα συχνά προβλήματα ποιότητας του νερού και της γονιμότητας και παθογένειας του εδάφους. Έτσι, πολλαπλασιάζεται η παραγόμενη ποσότητα, ανεβαίνει η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και μειώνεται το κόστος παραγωγής.